ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ως εξής:

• Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οικολογία με έμφαση στη μεταπυρική διαδοχή της βλάστησης και στη χρήση τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση χερσαίων οικοσυστημάτων και τοπίου». (pdf)
• Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση πευκοδασών με χειρισμούς πολλαπλής χρήσης». (pdf)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate