Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Fax: 2510462148
Web: www.teiemt.gr
e-mail: info@teiemt.gr

 

 

Τμήμα Τηλέφωνο e-mail
Γραμματεία Πρύτανη 2510462177 sec_pres@teiemt.gr
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2510462141/142 eesec@teiemt.gr
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών - Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών 2510462143 mdsec@teiemt.gr
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών - Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 2510462396 ptsec@teiemt.gr
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής 2510462341/349 dcie@teiemt.gr
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2510462310 basec@teiemt.gr
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2510462187/188 seclog@teiemt.gr
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 2521060402 gramdaso@teiemt.gr
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2521060463 sla@teiemt.gr
Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 2521060427 oinolog@teiemt.gr
Τμήμα Νοσηλευτικής 2553025063/
2553025111
nursing@teiemt.gr

 

Προβολή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate