Ο κ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Καθηγητής του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, θα μεταβεί από 22-11-2016 έως και 25-11-2016 στην πόλη Viterbo της Ιταλίας, σχετικά με τη συμμετοχή του σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της δράσης COST 1406 «Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses end forest(PINESTRENGTH)».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate