Ο κ. Α. Τσινάκος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, θα μεταβεί από 23-10-2016 έως και 29-10-2016 στο Edmonton του Καναδά για:

α. Τη διεξαγωγή διδασκαλιών στα πλαίσια του International Mobility του Erasmus+ καθώς και

β. Τη συμμετοχή του στις εργασίες του «Alberta's Blended and Online Symposium - ΒlendED2016» με την ιδιότητα του εισηγητή στο αντικείμενο “Teaching Mobile App Development in a school lab” καθώς και στο συνέδριο «Provincial & Territorial Distance Education Association Meeting - PTDEA Meeting 2016» που συνδιοργανώνουν το Alberta Distance Learning Centre | ADLC και το Centre francophone d’éducation à distance are excited «Provincial & Territorial Distance Education Association Meeting» με την ιδιότητα του Keynote Speaker στο αντικείμενο “Mobile Learning & Teaching Mobile App Development’’.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate