Ο κ. Δ. Εμμανουλούδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ ΑΜΘ θα μεταβεί από 28-08-2016 έως 31-08-2016 στο Brasov της Ρουμανίας, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους υπευθύνους του τομέα Οικοτουρισμού του Τμήματος Τουρισμού του University of Brasov για θέματα προετοιμασίας υποβολής κοινών αντίστοιχων προτάσεων σε ERASMUS+. (Πρόγραμμα Erasmus +)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate