κ. Α. Μανδήλας, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, θα μεταβεί από 18-09-2016 έως και 21-09-2016 στο HAN University στο Άρμεν της Ολλανδίας, στο πλαίσιο προγραμματισμένης Erasmus διδασκαλίας καθώς και για συμμετοχή του σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του προγράμματος ETAP (European Accounting and Taxation in Practice).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate