Ο κ. Δ. Εμμανουλούδης, Αν. Πρόεδρος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο κ. Δ. Μαδυτινός, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και ο κ. Σ. Μάμαλης, Πρόεδρος τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, θα μεταβούν από 26-06-2016 έως και 30-06-2016 στο Brasov της Ρουμανίας στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε συζητήσεις σχετικές με την ίδρυση Γεωργοοικονομικού Βαλκανικού Forum, όπου τα δύο Ιδρύματα θα είναι εκ των Ιδρυτικών μελών.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate