Ο κ. Κ. Βασιλειάδης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος ΜΤΠΦΑΤΕ & ΜΜ ΤΕ θα μεταβεί από 23-05-2016 έως και 26-05-2016 στο Πανεπιστήμιο «Dunarea de Jos» of Galati της Ρουμανίας στο πλαίσιο της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού του προγράμματος ERASMUS + (Staff mobility for training) Programme Erasmus+ 2015-2016.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate