Ο κ. Π. Δελιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 09-06-2016 έως και 11-06-2016,στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 5th International Symposium and 27th National Conference on Operational Research με παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας ‘’ Evaluating activities to outsource following a constructive deviance approach. A case study from public organizations.’’

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate