Η κα. Μ. Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, θα μεταβεί από 18-04-2016 έως και 22-04- 2016 στο Instituto de Investigaciones Agrobiologicas de Calicia (IIAG) του Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) στο Santiago de Compostela της Ισπανίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +(Staff mobility for training).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate