 Ο κ. Δ. Μαδυτινός, Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα μεταβεί από 04-05-2016 έως 09-05-2016 στο Πανεπιστήμιο της πόλης Σπλιτ της Κροατίας (University of Split) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και συμμετοχής του, στις εργασίες του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι οικονομίες των Βαλκανικών Χωρών και των Χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στο Μεταβαλλόμενο Κόσμο» (The Εconomies of Balkan and Eastern Europe Countries in changed world) (EBEEC)».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate