Η κ. Κ. Καλαμπούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 04- 05-2016 έως και 08-05-2016 στο Πανεπιστήμιο της πόλης Σπλιτ της Κροατίας (University of Split) για συνεργασία με το University of Split, Faculty of Economics σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate