Ο κ. Ι. Ραυτογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, θα μεταβεί στην πόλη Novi Sad της Σερβίας από 15-03-2016 έως 18-03-2016 προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο της δράσης COST 1406: Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH). Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από την δράση COST 1406.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate