Ο κ. Α. Μανδήλας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα μεταβεί από 24/04/2016 έως 29/04/2016 και από 22/05/2016 έως 26/05/2016, στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο του «Master degree programme in Accounting and Audit (MAA)» του Université du Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance. Όλα τα έξοδα θα καλυφτούν από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate