Οι κ.κ. Δημ. Εμμανουλούδη Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιδρύματος, Σπ. Μάμαλης, Προέδρος του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, θα μεταβούν από 4 έως 8 Απριλίου 2016 στην Τουλούζη της Γαλλίας, όπου ο κ. Δημ. Εμμανουλούδης θα συμμετάσχει ως προσκεκλημένος στο forum των ERASMUS + COORDINATORS που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και ο κ. Σπ. Μάμαλης θα έχει συνεργασία με το Τμήμα Οινολογίας του Πανεπιστημίου ENSAT για θέματα και συνεργασίες του αφορούν το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate