Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγαπητοί φοιτητές/υποψήφιοι φοιτητές,

Μέσα στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαμορφώνει τις δικές του θεμελιώδεις αξίες και τον βασικό σκοπό ύπαρξής του, καθώς επίσης σχεδιάζει και τη μελλοντική του αποστολή και τα στάδια (στόχους) επίτευξής της για τα επόμενα δέκα έτη (2015 - 2025):

Κυρίαρχος Σκοπός (Core Purpose):

Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των πλέον πρόσφατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών, και διαδικασιών, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την πρωτοπορία, καθώς και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Αποστολή (Mission):

Οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται τη στιγμή αυτή στο εξωτερικό τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για οποιονδήποτε έχει γνώσεις, όραμα, πείρα και τις αναγκαίες υποδομές για να τις εκμεταλλευτεί. Οι νέες τεχνολογίες εμφανίζονται και διαφοροποιούνται µε ταχύτατους ρυθμούς και κάνουν πια εμφανές ότι µόνο αυτοί που έχουν εμποτιστεί από την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης συγκεντρώνουν πιθανότητες επιβίωσης και παραγωγής σημαντικού έργου. Η εποχή αυτή θα αποφανθεί για το ποιος θα είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του αποτελεσματικά για τα επόμενα χρόνια και ποιος θα ξεπεραστεί από την ίδια του την αδυναμία ώστε να φανεί διορατικός και καινοτόμος.

H αποστολή, επομένως, του τμήματος για την επόμενη δεκαετία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Η ανάπτυξη του τμήματος στα πρότυπα των καλύτερων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας τους καλύτερους δείκτες μέτρησης της συνολικής επίδοσης από όλα τα ΤΕΙ της χώρας μας.

Θεμελιώδεις Αξίες (Core Values):

  • Βαθύς σεβασμός στους φοιτητές μας.
  • Αφοσίωση στην προσφερόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης και όλων των υπολοίπων υπηρεσιών από όλο το εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.
  • Υπάρχουμε και λειτουργούμε για την προώθηση της ανάπτυξης και τη συνεχή βελτίωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου της περιοχής μας, της χώρας μας, καθώς και όλης της ανθρωπότητας, βασιζόμενοι σε ηθικές και πανανθρώπινες αξίες που στόχο έχουν τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις φύλλου, κοινωνικής τάξης, ιδεολογίας, φυλής και χρώματος.
  • Συνεχής δέσμευση για υπευθυνότητα προς την κοινωνία.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services