Κέντρο Διαχείρισης ΔικτύουTo ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ (ΕΠΕΑΚ) ανέπτυξε μέσω του προγράμματος «Δίκτυο Υποστήριξης Ενοποιημένων Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» μία εκτεταμένη δικτυακή υποδομή που καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες επικοινωνίας της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) του ΤΕΙ ως κύριος φορέας του προγράμματος αυτού καθίσταται υπεύθυνο για την δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου αυτού προσφέροντας βασικές και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες στους χρήστες του.

Αρμοδιότητες του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Κ∆∆) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών του ΤΕΙ, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων, καθώς και της πρόσβασης στο Πανεπιστηµιακό ∆ιαδίκτυο (GUNet). Είναι υπεύθυνο για το συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθµιση του δικτύου τηλεµατικής, σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνικοοικονομικές δυνατότητες. Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωµα προσθήκης παθητικού ή ενεργού εξοπλισμού στο δίκτυο επικοινωνιών του ΤΕΙ χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του ΚΔΔ περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων.
 • Σχεδιασµό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού.
 • Προγραμματισμό και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου.
 • Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου.
 • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών.
 • Αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισµό του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων.
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις.
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα τηλεματικής.
 • Πλήρη και συνεχή τεκμηρίωση της υποδοµής του δικτύου τηλεµατικής και των υπηρεσιών του.
 • ∆ιασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων.
 • Συνεργασία και επικοινωνία µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ακαδηµαϊκών δικτύων.

Οδηγίες για την υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Ασύρματη Πρόσβαση EDUROAM

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services