Προκήρυξη των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, μια (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Εφαρμογή διεργασιών για την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Μια (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Φωτογραμμετρία»

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate