Προκήρυξη των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ως εξής:

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ: Μια (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μηχανές».

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Μια (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate