Προκήρυξη θέσεων μονίμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μιας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική».

Μιας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ».

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης».

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μιας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προγραμματισμός Η/Υ».

Μιας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθηματικά −Στατιστική Επιχειρήσεων».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate