Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Καθηγητή του Τ.Ε.I. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Μιας (1) Θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη"
  • Μίας (1) Θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομικά με έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση"

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate