Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ ΑΜΘ προσφέρει στους φοιτητές του και στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

Για σχετικές πληροφορίες ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού – URegister (https://uregister.teiemt.gr) – Φοιτητές (pdf)

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού – URegister (https://uregister.teiemt.gr) – Προσωπικό (pdf)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate