Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΤΕΙ ΑΜΘ μέχρι τέλος της εβδομάδας προκειμένου να αποκατασταθούν τα εντός του Ιδρύματος προβλήματα λόγω κακοκαιρίας. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μετατίθεται για μία εβδομάδα ώστε οι ακαδημαϊκές λειτουργίες της 9/1/2017 να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16/1/2017.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate