Από τις 10/12/2015 βρίσκεται online η νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Παρακαλούνται όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, εφόσον εντοπίσουν κάποιο σημείο της ιστοσελίδας όπου χρειάζεται αλλαγή/επικαιροποίηση (οποιαδήποτε πληροφορία, περαιτέρω ανάπτυξη, φωτογραφία, βιογραφικό κ.λπ.), όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostas@stergidis.com.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate