Πρόσφατα ο Θωμάς Σπανός, καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Universitatea Dunarea De Jos της Ρουμανίας:  α) Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πόσιμα νερά, είδη αναλύσεων, όρια ελεγχόμενων παραμέτρων και την σημασία τους, περιοδικότητα αναλύσεων, υποχρεώσεις υπευθύνων, β) Χημειομετρική επεξεργασία δεδομένων ανάλυσης νερών, εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών και εξαγωγή συμπερασμάτων, γ) Όργανο Επαγωγικά Συζευγμένο, Πλάσμα-Φασματόμετρο Μάζας (ICP-MS), αρχή λειτουργίας του οργάνου, εφαρμογές, βαθμονόμηση, πολυστοιχειακή ανάλυση.

Παράλληλα συμμετείχε σε διημερίδα με θέμα: Joint Operational Programme Project MIS ETC 1676, "Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion", με σημαίνουσες συμμετοχές από Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate