Ανακοίνωση (pdf)

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Λετονίας (pdf)

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας (pdf)

Αίτηση για θερινό σχολείο στη Σλοβακία (pdf-ΕΝ)

Αίτηση για υποτροφία για σπουδές στη Σλοβακία (docx-ΕΝ)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate