Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (pdf).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate