Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων με θέμα "ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" θα πραγματοποιηθεί στις 16 - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 στο ξενοδοχείο Galaxy στην Καβάλα. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 18:30.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate