Η κ. Κωνσταντίνου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, θα μετακινηθεί από 07-06- 2017 έως και 15-06- 2017 στην Αλβανία (Τίρανα και Πόγραδετς) στο πλαίσιο συμμετοχής στις εργασίες του 9 ου International Conference on Serpentine Ecology (ICSE) (6- 9//2017), της 2 ης εσωτερικής συνάντησης του προγράμματος LIFE AGROMINE, της ετήσιας συνάντησης του προγράμματος AGRONICKEL (10/6/2017) και του μετα-συνεδριακού ταξιδιού (11-14/6/2017) σε περιοχές ενδιαφέροντος στην Αλβανία και την Ελλάδα.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate