Ο κ. Δημήτριος Μαδυτινός, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα μεταβεί από 24/09/2017 έως και 30/09/2017 στο Bo I Telemark της Νορβηγίας στο πλαίσιο προγραμματισμένης ‘Μετακίνηση Προσωπικού για Διδασκαλία’ στο University College of Southeast Norway και συμμετοχής του στην ετήσια Γενική Συνέλευση (Annual meeting – AGM) του Prime-networking ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του στο οποίο το ΤΕΙ ΑΜΘ είναι ιδρυτικό μέλος.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate