Ο κ. Παύλος Δελιάς μόνιμος εκπαιδευτικός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 29-05-2017 έως και 01-06-2017 στο Namur του Βελγίου για την παρουσίαση της εργασίας του «Process Analytics Through Event Databases:Potentials for Visualizations and Process Mining» στο συνέδριο «ICDSST 2017/EWG-DSS 2017 International Conference on Decision Support System Technology». Παράλληλα θα συμμετάσχει στην ετήσια συντονιστική συνάντηση της ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής (Advisory Board) της ομάδας.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate