Ο κ. Παύλος Δελιάς μόνιμος εκπαιδευτικός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα μεταβεί από 17-04-2017 έως και 28-04-2017 στο Παρίσι της Γαλλίας για ερευνητική συνεργασία με το εργαστήριο «LAMSDAE» στο «Université Paris Dauphine» ενός από των πλέον καταξιωμένων πανεπιστημίων της Γαλλίας στο χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης. Η συνεργασία αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο Office of Naval Research (USA), και τη συγγραφή άρθρων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών, με έμφαση σε τεχνικές εξόρυξης διαδικασιών.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate