Ο κ. Λυκούργος Μαγκαφάς καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. θα μεταβεί από 18-04-2017 έως και 22-04-2017 στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο προγραμματισμένης Erasmus + διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο «Technical University of Sofia».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate