Ο κ. Ιωάννης Ραυτογιάννης Καθηγητής του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, θα μεταβεί από 02-03-2017 έως και 04-03-2017 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο συμμετοχής του σε συνάντηση εργασίας, για τη διαδικασία αξιολογήσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate