Ο κ. Βασίλειος Τσίαντος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, θα μεταβεί από 20-01-2017 έως και 22-01-2017 στην Λάρνακα της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. «MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» με το Larnaca College.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate