Ο κ. Παύλος Δελιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, θα μεταβεί από 30-01-2017 έως και 04-02-2017 στο Παρίσι, σχετικά με τη συμμετοχή του σε σειρά διαλέξεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Systemes d’Informrtion et TechnologiesNouvelles” του Universite Paris Dauphine. (Πρόγραμμα Erasmus +).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate