Ο κ. Τσινάκος Αύγουστος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., θα μεταβεί από 08-11-2016 έως και 12-11-2016 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στο KTH Royal Institute of Technology, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, με σκοπό την εκπαίδευση του σε θέματα νέων τεχνολογιών και τη διερεύνηση συνεργασιών για ανταλλαγές καθηγητών και φοιτητών μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων αλλά και την πιθανή συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα του Erasmus+. (Πρόγραμμα Erasmus +)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate