Η κ. Κωνσταντίνου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, θα μεταβεί από 17/10/2016 έως και 20/10/2016 στη Βιέννη της Αυστρίας, στο BOKU-University of Νatural Resources and Life Sciences, Institute of Soil Science Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry Group στο πλαίσιο της εσωτερικής εναρκτήριας συνάντησης του προγράμματος «Cropping hyperaccumulator plants on hickel-rich soils and wastes for the green synthesis of pure nickel compounds»(LIFE –AGROMINE, LIFE15 ENV/FR/000512).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate