Ο κ. Π. Δελιάς, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, θα μεταβεί από 11-10-2016 έως και 14-10-2016 στο Delft της Ολλανδίας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο επιστημονικό εργαστήριο με θέμα «Structured Expert Judgment for Project Risk and Asset Management Uncertainty assessment» στο πλαίσιο του Προγράμματος COST IS1304.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate