κ. Α. Μανδήλας, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 09-10-2016 έως 15-10-2016 στην Vannes της Γαλλίας στην Vannes της Γαλλίας, στο πλαίσιο συμμετοχής του στις εργασίες εντατικού προγράμματος International Learning Platform for Accountancy του δικτύου (IP) AFECA.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate