Οι κ.κ. Ν. Κατωπόδης, Προέδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος και Δ. Εμμανουλούδη, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ ΑΜΘ, θα μεταβούν από 02-09-2016 έως 09-09-2016 και 03-09-2016 έως 11-09-2016 αντίστοιχα, στις πόλεις Taipei και Yunlin της Taiwan στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Yunlin και το ερευνητικό κέντρο SWAN σε θέματα ανάπτυξης κοινών ευρεσιτεχνιών και υποβολής κοινών ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούμενων από την κυβέρνηση της Taiwan, καθώς και συνεργασίας για διδασκαλία στο Πανασιατικό Κέντρο Φυσικών Καταστροφών που πρόκειται να δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο του Yunlin.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate