Οι κ.κ. Κ. Δερμεντζής και Δ. Μαρμάνης, Καθηγητές Εφαρμογών του Τμήματος ΜΤΠΦΑΤΕ&ΜΜΤΕ θα μεταβούν από 22-06-2016 έως και 25-06-2016 στην Λεμεσό της Κύπρου, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management» με επιστημονική εργασία με τίτλο « Recovery of Metallic Nickel from waste sludge produced by electrocoagulation of Nickel bearing electroplating effluents».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate