κ. Δ. Μαδυτινός Καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα μεταβεί στην Girona της Ισπανίας από 25-07- 2016 έως και 29-07- 2016 στο πλαίσιο της προγραμματισμένης «Μετακίνησης Προσωπικού για Εκπαίδευση» με βασικό αντικείμενο την προώθηση του MoU μεταξύ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Faculty of Tourism / Business Management Department & Product Design του Πανεπιστημίου της Girona.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate