Ο κ. Α. Καρασαββόγλου, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 07-07- 2016 έως και 10-07- 2016 στη Λευκωσία της Κύπρου, στο πλαίσιο συμμετοχής του στις εργασίες του «International Conference on Applied Economics – ICOAE 2016» με επιστημονική εισήγηση με θέμα «Greeks Brain Drainers in Europe».

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate