Ο κ. Α. Μανδήλας, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 01-06-2016 έως και 05-06- 2016 στο Πανεπιστήμιο του Vigo της Ισπανίας προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος ILPA (International Learning Accountancy Platform). Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το πρόγραμμα ILPA.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate