Ο κ. Α. Καρασαββόγλου, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα μεταβεί από 04-05-2016 έως και 08-05-2016 στο Πανεπιστήμιο της πόλης Σπλιτ της Κροατίας (University of Split) στο πλαίσιο συμμετοχής του ως Πρόεδρος του 8ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: «Οι οικονομίες των Βαλκανικών Χωρών και των Χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στο Μεταβαλλόμενο Κόσμο» (The Εconomies of Balkan and Eastern Europe Countries in changed world) (EBEEC)»

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate