Ο κ. Δ. Μπαντέκας Καθηγητής, Δ/ντής του ΠΜΣ “MSc Innovation in Technology & Entrepreneurship” θα μεταβεί στη Γενεύη της Ελβετίας από 25.05.2016 έως 29.05.2016 στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών “MSc Innovation in Technology & Entrepreneurship” στις εγκαταστάσεις του CERN, στην οποία θα συμμετάσχουν συνολικά 24 άτομα (μεταπτυχιακοί φοιτητές, και συνοδοί).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate