Κυπριακή Ένωση Φοιτητών και Φίλων ΤΕΙ ΑΜΘΗ Κυπριακή Ένωση Φοιτητών και Φίλων ΤΕΙ ΑΜΘ γεννήθηκε το Νοέμβριο του 2004. Σκοπός της Ένωσης είναι να βοηθήσει τους Κύπριους αλλά και γενικά όλους τους ενεργούς φοιτητές στην Καβάλα. Αυτό θα γίνεται κυρίως μέσω αυτής της ιστοσελίδας αλλα και με ανακοινώσεις στο ΤΕΙ.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate