Σύλλογος Κρητών Φοιτητών ΤΕΙ ΑΜΘΟ σύλλογος ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των κρητικών φοιτητών στη Καβάλα, αλλά και τη βοήθεια σε αυτούς.

Στόχος του συλλόγου είναι να αναδείξει τη τεράστια πολιτιστική, ιστορική και παραδοσιακή κληρονομιά της Κρήτης στη Βόρεια Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εκδρομές με σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας της Κρήτης και αντίστοιχα την εκμάθηση του μέρους στον οποίο οι φοιτητές περνούν 4 χρόνια.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate