Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 30η/8-11-2018/Θ1.16ο της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ (με ΑΔΑ: Ω16Τ4691Ο8-ΨΨΨ, και ΑΔΑΜ: 18REQ003986393), προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων Α, Β, και Δ της ΣΤΕΓΤΡΟΔ (Δράμα)».

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού στεγανοποίησης δωμάτων Α, Β, και Δ της ΣΤΕΓΤΡΟΔ ΑΔΑΜ
  2. Προϋπολογισμός στεγανοποιήσεων
  3. Τεχνική περιγραφή
  4. Τιμολόγιο μελέτης
  5. Γ.Σ.Υ. έργου
  6. Ε.ΣΥ. έργου
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  8. ΤΕΥΔ Στεγανοποίηση δωμάτων Α, Β, και Δ της ΣΤΕΓΤΡΟΔ (Δράμα)
  9. Τεχνικές Προδιαγραφές πολυουρίας

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services